Poze cu Brasovul Iarna
Poze cu Brasovul Iarna
Poze cu Brasovul Iarna
Poze cu Brasovul Iarna
Poze cu Brasovul Iarna
Poze cu Brasovul Iarna
Poze cu Brasovul Iarna
Poze cu Brasovul Iarna
 Brasov - Biserica neagra dimineata

Info util

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov

Adresa : Str. Iuliu Maniu nr. 6,

Telefon : +40 268- 417100


Conducere:

Director general: Virginia MARTIN ; tel.0723.996.651

Director general adjunct Protectia Copilului: Gheorghe DURNÃ tel.0721.234.687

Director general adjunct Asistenta Sociala: tel. Mihaela BARBU 0720.100.133


Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Brasov are rolul de a asigura, la nivel judetean, aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie.

Institutia s-a format in baza HG 1434/2004, prin unirea Directiei Generale de Protectia Drepturilor Copilului Brasov si a Directiei Judetene de Asistenta Sociala Brasov, fostul Inspectorat Teritorial de Stat pentru Persoane cu Handicap.

In vederea realizarii atributiilor prevazute de HG 1434/2004, DGASPC indeplineste, in principal, urmatoarele functii:

* de strategie, prin care asigura elaborarea strategiei de asistenta sociala, a planului de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si a programelor de actiune antisaracie, pe care le supune spre aprobare Consiliului Judetean;

* de coordonare a activitatilor de asistenta sociala si protectie a copilului la nivelul judetului;

* de administrare a fondurilor pe care le are la dispozitie;

* de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si institutiilor care au responsabilitati in domeniul asistentei sociale, cu serviciile publice locale de asistenta sociala, precum si cu reprezentantii societatii civile care desfasoara activitati in domeniu;

* de executie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la actiunile antisaracie, prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si pentru solutionarea urgentelor sociale individuale si colective la nivelul judetului;

* de reprezentare a consiliului judetean, pe plan intern si extern, in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului.


Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov isi desfasoara activitatea in doua locatii: str. Iuliu Maniu nr. 6 si str. Apullum nr. 3 Ea este impartita inn patru compartimente specifice:

- Directia Servicii Comunitare

- Directia Protectia Copilului

- Directia Asistenta Sociala

- Directia Econmica


Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului are in subordine urmatoarele unitati:

UNITATI (CENTRE) COPII:

- Centru Plasament Azur Victoria

S˜ef centru: Maria Morlova tel. 0721.234.685

Adresa: Victoria, str. Policlinicii nr. 1

Telefon: 0268.241.354

E-mail: azurbv@dgaspcbv.ro


Centrul de plasament "Azur" Victoria furnizeaza, in principal, servicii de gazduire pe perioada nedeterminata, ingrijire, consiliere si suport psihologic, programe de educatie non-formala si informala, pregatire in vederea integrarii familiale/socio-profesionale, dupa caz.

Capacitatea centrului este de 70 locuri, in sistem modulat, iar beneficiarii pot avea varsta cuprinsa intre 2-18(26) ani. Admiterea in centru se face pe baza hotararii C.P.C. Brasov sau a sentitei instantei.


-Centrul de plasament Casa Ioana Rupea

S˜ef centru: Eleonora Chioreanu - 0721.234.684

Adresa: Rupea, str. Republicii nr. 173

Telefon: 0268.260.550

Email: casaioanabv@dgaspcbv .ro


Centrul de plasament "Casa Ioana" Rupea furnizeaza, in principal, servicii de gazduire pe perioada nedeterminata, ingrijire, consiliere si suport psihologic, programe de educatie non-formala si informala, pregatire in vederea integrării familiale/socio - rofesionale, dupa caz. Capacitatea centrului este de 60 locuri, iar beneficiarii pot avea varsta cuprinsă intre 2-18(26) ani. Admiterea se face pe baza hotararii C.P.C. Brasov sau a sentintei instantei.


-Centru Plasament Dacia

Șef centru: Polexa Ioan – 0721.234.693 centru dacia

Adresă: Com. Jibert, sat Dacia, str. Libertății nr. 221

Telefon: 0268.285.560

Email: daciabv@dgaspcbv.ro


Centrul de plasament Dacia furnizeaza, in principal, servicii de gazduire pe perioada nedeterminata, ingrijire, consiliere si suport psihologic, programe de educatie non-formala si informala, pregatire in vederea integrării familiale/socio - rofesionale, dupa caz.

Capacitatea centrului este de 30 locuri, iar beneficiarii pot avea varsta cuprinsă intre 2-18(26) ani.

Admiterea se face pe baza hotararii C.P.C. Brasov sau a sentintei instantei.


-Complexul de servicii "Magura" Codlea

S˜ef centru: Mirela Lacatusu

Adresa: Codlea, str. Carpati nr. 23

Telefon: 0268.254.949

E mail: dominobv@dgaspcbv.ro


Centre in subordine:

*Centrul de Primire in Regim de Urgenta (CPRU) "Domino" Ghimbav

Centrul de Primire in Regim de Urgenta (CPRU) "Domino" Ghimbav are următoarea structură de servicii:

-20 locuri pentru primire in regim de urgenta, respectiv pentru a asigura protectia speciala in regim de urgenta, cu caracter temporar, copilului abuzat, neglijat, precum și pentru copilul gasit de organele de politie/persoane fizice, ori pentru copilul cu varsta mai mare de 30 luni, abandonat in unitati sanitare.

-5 locuri in regim "Adapost", pe care pot fi primiti, pe termen scurt, copii ai strazii, la cererea lor, ori copii care, din diverse motive, solicita sprijin intr-o situatie de criza, in nume propriu.

CPRU furnizeaza, in principal, urmatoarele servicii: primire si gazduire temporara, pe baza Dispozitiei de Plasament in regim de Urgenta emisa de catre Directorul General al DGASPC Brasov, ori pe baza sentintei judecatoresti de plasament in regim de urgenta/plasament, pana la identificarea unui alt SR/serviciu adaptat nevoilor beneficiarului; actiuni de identificare a familiei, de stabilire a identitatii copilului, dupa caz; asistenta medicala, ingrijire, consiliere psihologica, programe educative; Demersurile pentru reintegrarea familiala ori pentru transferul la alt SR., consiliere pentru familia biologica/largita, in functie de posibilitatile si implicarea acesteia. In aceste activitati, CPRU "Domino" colaboreaza cu compartimentele de Abuz, Delincventa si Copiii Strazii. Centrul si intreg personalul asigura respectarea drepturilor copiilor, intimitatea si confidentialitatea datelor.

*Centrul de Reabilitare Scolara (CRS) Albina Codlea

Centrul de Reabilitare S˜colară (CRS) Albina Codlea ofera servicii pentru protectia beneficiarului - scolar cu deficiente ori cu cerinte educative speciale, asigurand, pe perioada determinata (pe durata semestrelor scolare), gazduire, ingrijire primara, consiliere psihologica, activitati de reabilitare, educatie extra-scolara si pregatire in vederea integrarii socio-profesionale.

Beneficiarii sunt fete, cu varste intre 14 - 26 ani, avand certificat de orientare scolara catre S.A.M. Codlea, emis de C.P.C. Brasov, cu precizarea de cazare in CRS Albina.


*Centrul pentru deprinderi de viata independenta "Aurora" Codlea

Centrul pentru deprinderi de viata independenta "Aurora" Codlea asigura pentru beneficiari programe de pregatire pentru viata independenta, prin activitati specifice, derulate atat de catre personalul propriu, cat si prin colaborare cu alti furnizori de servicii. Capacitatea maxima a centrului este de 25 locuri. El are ca beneficiari fete cu varste, de regula, de peste 14 ani, care, in urma evaluarilor de la alte centre/case/servicii ale DGASPC Brasov, pot intra intr-un program de deprinderi de viata independenta.

Beneficiarele centrului "Aurora" au masura de protectie - plasament - prin hotarare a CPC Brasov ori prin sentinta a instantei, dupa caz.


- Complex Servicii Fagaras

Centre in subordine:

*Centrul de plasament Maria

*Centrul de plasament Floare de Colt


UNITATI (CENTRE) ADULTI:

- Complexul de servicii Timis

S˜ef centru: Bordea Alina - 0722.178.202

Adresa: Timisul de Sus, DN 1 nr. 3

Telefon: 0268.339.998

Email: ciatimisbv@dgaspcbv.ro


Centre in subordine:

*Centrul de ingrijire Adulti Timis

Centrul de ingrijire Adulti "Sf. Anton"

Complexul de servicii Timis este format din Centrul de ingrijire si Asistenta Timisul de Sus si Centrul de ingrijire si Asistenta "Sf. Anton" Timisul de Sus. Acestea sunt institutii de asistenta sociala care asigura servicii de gazduire, asistenta medicala si ingrijire, recuperare si readaptare, precum si consiliere pentru mentinerea, refacerea sau dezvoltarea capacitatilor individuale ale persoanelor cu dizabilitati, ca si pentru refacerea/imbunatatirea legaturilor beneficiarilor cu familiile lor, in vederea integrarii/reintegrarii familiale si sociale.

Beneficiarii Complexului de Servicii Timis sunt persoane care poseda certificat de incadrare in grad de handicap si se afla in nevoie sau in dificultate.

Complexul de Servicii Timis are o capacitate maxima de 136 locuri:

*Centrul de ingrijire si Asistenta Timisul de Sus: 101 locuri

*Centrul de ingrijire si Asistenta "Sf. Anton" Timisul de Sus: 35 locuri


-Complexul de servicii de urgenta "Stejarul" Tarlungeni

S˜ef centru: Burulean Gabriela

Adresa: Tarlungeni, str. Republicii nr. 158

Telefon: 0268.365.204

Centrul Social de Urgenta "Stejarul" Tarlungeni este o instituție de asistenta sociala care asigura servicii de gazduire pe perioada determinata, ingrijire si consiliere in vederea reintegrarii sociale si combaterii excluziunii sociale a persoanelor fara adapost/persoanelor adulte aflate in dificultate. Beneficiarii Centrului Social de Urgenta ,,Stejarul" sunt persoane fara adapost sau persoane aflate in dificultate, indiferent de gradul de dependenta, sex, etnie sau stare de sanatate, care au varsta peste 18 ani si se afla pe raza judetului Brasov.

Centrul Social de Urgenta "Stejarul" Tarlungeni are o capacitate maxima de 30 locuri.


- Complexul de servicii "Castanul" Victoria

S˜ef centru: Viorel Olteanu

Adresa: Victoria, str. Policlinicii nr. 1

Telefon: 0268.241.363


Complexul de Servicii "Castanul" Victoria este o institutie de asistenta sociala care asigura servicii de gazduire, asistenta medicala si ingrijire, inclusiv ingrijiri paleative, recuperare si readaptare, precum si consiliere pentru mentinerea autonomiei personale sau prevenirea agravarii starii de dependenta, in vederea combaterii marginalizarii si excluziunii sociale a persoanelor varstnice si in scopul cresterii calitatii vietii acestora. Beneficiarii Complexului de Servicii ,,Castanul" sunt persoane varstnice, indiferent de gradul de dependenta, definite ca: persoanele care au implinit varsta de pensionare stabilita de lege si se gasesc in cel putin una dintre urmatoarele situatii: nu au familie sau nu se afla in intretinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozitiilor legale in vigoare; nu au locuinta si nici posibilitatea de a-si asigura conditiile de locuit pe baza resurselor proprii; nu realizeaza venituri proprii sau acestea sunt insuficiente pentru asigurarea ingrijirii necesare; nu se pot gospodari singure sau necesita ingrijire specializata; se afla in imposibilitatea de a-si asigura nevoile socio-medicale, datorita bolii ori starii fizice sau psihice.

Complexul de Servicii "Castanul" Victoria are o capacitate maxima de 30 locuri.


CENTRE MATERNALE:

- Centrul maternal Casa Mamei Codlea

S˜ef centru: Cristina T…Tirea - 0721.234.705


Centrul Maternal "Casa Mamei" Codlea este un serviciu de tip rezidential, care are scopul de a asigura dreptul copilului de a-si pastra relatiile familiale, oferind gazduire pentru cuplul mama-copil, suport psihologic, consiliere pentru dobandirea aptitudinilor maternale, pentru identificarea resurselor care sa-i permita mamei reluarea existentei autonome, impreuna cu copilul ei.

Admiterea se face pe baza Dispozitiei de admitere, semnata de directorul general al DGASPC Brasov.

Beneficiarele incheie un contract de rezidenta pe o perioada initiala de 3 luni. Contractul poate fi prelungit, motivat, pana la o durata de 12 luni. Exceptiile trebuie aprobate expres de catre directorul general, pe baza referatului de motivare al asistentului social.


CENTRE DE RECUPERARE:

- Complexul de servicii de recuperare "Cristian" Brasov

S˜ef centru: Adriana Matan – 0721.234.681

Adresa: Brasov, str. Apullum nr. 3

Telefon: 0268.474.348 int. 108, 114, 116

Email: recupcristianbv@dgaspcbv.ro


Centre in subordine:

*Centrul de recuperare "Micul Print" Brasov

Centrul de recuperare "Micul Prinț" Brasov oferă servicii de recuperare, atat prin proceduri medicale, cat si prin programe specifice cu caracter educativ, pentru copii cu certificate de incadrare in grad de handicap, al caror Plan de recuperare recomanda frecventarea centrului.

Beneficiarii sunt, prioritar, copiii din sistemul de protecție al DGASPC Brasov, dar si copii din comunitate. Pentru acestia, propunerea de admitere in programul centrului este aprobata de directorul general.


*Centrul de zi "Casa soarelui" Brasov

Centrul de zi "Casa Soarelui" Brasov pentru beneficiari cu sindrom Down asigura servicii de ingrijire si educatie pe durata zilei (8 ore), pentru copii/adulti cu sindrom Down, precum si activitati care urmaresc cresterea posibilitatilor de integrare sociala a copiilor/adultilor cu sindrom Down.


PROGRAM CU PUBLICUL:

Directia pentru Protectia Copilului:

Brasov, Str. Iuliu Maniu nr. 6

Brasov, Str. Apullum nr. 3

Luni-Vineri: 8.00 - 16.00


Directia de Asistenta Sociala

Brasov, Str. Apullum nr. 3

Luni-Vineri: 8.00 - 16.00


Serviciul de Asistenta Sociala pentru Persoane cu Handicap:

Str. Apullum nr. 3 Brasov

Luni, Marti, Joi si Vineri: 8.30 - 12.30; 14.30 - 16.30

Miercuri: 8.30 - 12.30; 14.00 - 18.30


PROGRAM AUDIENTE:

Director general: Marti 14.00 - 16.00

Director general adjunct Protectia Copilului: Joi 14.00 - 16.00

Director general adjunct Asistenta Sociala: Marti 16.00 - 18.00

* Audientele directorului general adjunct Asistenta Sociala se tin la sediul de pe str. Apullum nr. 3

Localizare pe harta

Locatia noastra se afla in locul indicat de markerul rosu. Puteti obtine informatii exacte despre traseul pe care trebuie sa il urmati pentru a ajunge la noi facand click pe acest marker.Powered by Sigsiu.NET RSS Feeds